Palarong Pinoy 2023

 

 

 

Tara na! (Let's go!)

Imbitahan niyo ang inyong mga pamilya, kaibigan at mga kapit bahay sa aming Palarong Pinoy nitong taon. Marami tayong lalaruin, kasama na ang mga sikat na laro sa kalye ng Pilipinas!
(Invite your family, friends, and neighbors to our Pinoy Games Fest this year. We have plenty of games to play, including the famous street games played in the Philippines!)

Pagkatapos ay magsalo-salo tayo sa mga pagkain na inihanda ng aming mga myembro.
(We'll share a Filipino meal prepared by our church members.)

Kita kita tayo sa Linggo!
(See you on Sunday!)